psykolog-samtale.dk-undersidebillede

Kunsten at hjælpe


“Jeg ved præcis, hvad du mener – det har jeg også selv prøvet – du skal bare …” Det er ofte sagt i den bedste mening, men hvorfor virker det kun sjældent, når vi foreslår en løsning på et problem eller giver “gode råd” til andre?

Af Jonas Bøyesen Jarlskov – Psykolog og Indehaver af Psykolog-Samtale.dk

Vi er så vant til at lede efter løsninger, at det ofte sker automatisk. Vi tror, vi skal løse andres problemer for dem, frem for sammen med dem. Men i vores søgen efter hurtige løsninger risikerer vi at overse både den anden og selve problemstillingen. Der skal derfor noget andet til.

I mit arbejde som psykolog er jeg inspireret af filosoffen Søren Kierkegaard – og hans beskrivelse af “hjælpekunst”. Han understreger, at ethvert forsøg på at hjælpe andre altid må tage udgangspunkt i en bestræbelse på at møde dem, der hvor de er, og starte der.

For at hjælpe andre må vi først sætte eget perspektiv i parentes, og modstå fristelsen til at lade egne forforståelser og vurderinger dominere. Det er her det ofte går galt – både når vi selv har et problem og når vi forsøger at løse andres. Vi søger et “quick fix”, der kan fjerne ubehaget ved situationen, frem for først at forsøge at få en bedre forståelse af problemet.

Teologen Bent Falk formulerer det meget enkelt: “Hvis man har et problem med, at man har et problem, fordobler man problemet. Så har man to problemer i stedet for et.” Den hurtigste vej til at løse et problem er i stedet at acceptere, at det er der i første omgang, og starte der. Det samme gør sig gældende, når vi forholder os til andres problemer.

Vi må derfor starte med at undersøge, hvordan de oplever deres aktuelle problemstilling. Det kan vi gøre ved at stille åbne spørgsmål, lytte og forholde os nysgerrigt og ikke-dømmende til deres antagelser, tvivl og bekymringer. Undersøgelsen skaber både en større forståelse og muligheden for noget helt centralt – at de kan føle sig set, hørt og forstået.

Når vi møder andre med et åbent sind, formidler vi respekt og anerkendelse. Det giver plads til oplevelsen af, at de har ret til egne følelser. Ofte fører dette allerede til en større accept og forståelse af dem selv og deres situation – hvilket kan være hjælp nok til, at de selv kan finde deres egen vej videre derfra.

Hjælp baseret på nysgerrighed og accept kan åbne for nye perspektiver, muligheder og løsninger, som hidtil har ligget skjult bag selvbebrejdelse, frygt, skam eller afstandtagen. Kunsten at hjælpe handler derfor om at hjælpe andre ind i deres virkelighed, frem for væk fra den. Ved at de forholder sig til muligheder og begrænsninger derfra, kan de i højere grad tage ansvar for sig selv og begynde at skabe ønskede forandringer i tilværelsen.

– Udgivet 31. oktober 2019

Find oversigten over mine andre blogindlæg her

Skriv til mig her