psykolog-samtale.dk-undersidebillede

Databeskyttelse


Hos Psykolog-Samtale ApS går vi op i vores klienters datasikkerhed. Fra d. 25. maj 2018 er den nye og omfattende persondatalovgivning (GDPR) trådt i kraft over hele Europa.

Loven er vedtaget af EU med henblik på at beskytte EU-borgeres private oplysninger. Derfor har du krav på at få oplyst hvem der håndterer dine data, til hvilke formål de håndteres og om de videregives til andre. Loven dikterer desuden at du skal give samtykke hver gang dine data skal bruges af nye aktører eller på nye måder.

Dine datarettigheder

I praksis betyder dette bl.a. at du kan:

Trække samtykker tilbage
Få slettet dine oplysninger, når disse ikke bruges længere
Ændre i dine oplysninger
Søge aktindsigt i din journal

Særligt hos Psykolog-samtale.dk

Som psykologer har vi tavshedspligt. Vi dokumenterer alle psykologsamtaler som journaler i fysisk form. Journalerne opbevares i et aflåst journalskab. Som klient hos os, kan du til enhver tid søge aktindsigt i din egen journal, og for unge under 15 år kan forældrene ligeledes søge aktindsigt i journalen – dog aldrig uden at den unge informeres om dette på forhånd.

Dataplatforme

Dine oplysninger kan være opbevaret i vores bookingsystem, bogføringssystem samt i mails og sms’er vi sender til hinanden.

Vi har databehandleraftaler med vores IT-leverandører, hvilket sikrer at de ligeledes behandler og beskytter dine oplysninger i henhold til lovgivningen.

Dine oplysninger opbevares kun på de forskellige platforme, fordi det er nødvendigt for udførelsen af vores arbejde. Emails og sms’er slettes løbende inden for 6 måneder, hvis de indeholder personfølsomme oplysninger.

Dit samtykke

I tilfælde af at nogle af dine private informationer skal videregives – eksempelvis ved en psykologisk udtalelse til arbejdsgiver, uddannelsesinstitution eller lignende – anmoder vi altid om dit samtykke inden.

Databrud

Skulle uheldet være ude i form af at et brud på datasikkerheden hos en eller flere af vores IT-leverandører, informerer vi datatilsynet inden for 72 timer.

Er du i tvivl om noget, så kontakt os gerne.

Kontaktinfo

Psykolog-Samtale ApS
Att: Jonas Bøyesen Jarlkov
Gammel Mønt 14, 1.tv
1117 København K

Tlf: 60801686
Mail: mail@psykolog-samtale.dk
Web: www.psykolog-samtale.dk
Skriv til os her