psykolog-samtale.dk-undersidebillede

Supervision af psykologer og andre faggrupper


Søger du supervision på vej mod din autorisation som psykolog? Jeg tilbyder supervision af psykologer, terapeuter, ledere og andre faggrupper. Supervisionen er i overensstemmelse med retningslinjerne fra Psykolognævnet og Dansk Psykolog Forening.

Om mig

Mit navn er Jonas Bøyesen Jarlskov, jeg er psykolog, autoriseret af Psykolognævnet, medlem af Dansk Psykolog Forening og tilbyder supervision i smukke rammer i centrum af København – eller online i form af videosamtaler. Jeg har specialiseret mig særligt i eksistentiel supervision og terapi og er blevet så nørdet omkring det, at jeg holder kurser for psykologer, studerende og andre faggrupper om tilgangen. Ved siden af supervisionen, terapien og min kursusvirksomhed skriver jeg artikler og fungerer som ekstern supervisor i institutioner og organisationer – både på lederniveau og medarbejderniveau.

Hvad er eksistentiel supervision?

Eksistentiel supervision er indbegrebet af nysgerrig og ydmyg undersøgelse af, hvordan det opleves at være til som menneske med alt hvad det indebærer. Det handler ikke om at vurdere eller klassificere, men i stedet om at beskrive sine oplevelser så fyldestgørende som muligt. I eksistentiel supervision bliver vi opmærksomme på egne uundgåelige blinde vinkler, som psykolog, behandler, leder, medarbejder, partner etc. Supervisionen bevæger sig dynamisk mellem det almenmenneskelige – tilværelsens grundvilkår – og den unikke individuelle oplevelse. Det er i spændvidden her imellem, vi har mulighed for at blive tydeligere for os selv og andre.

Hvordan er det at få eksistentiel supervision?

I den eksistentielle supervision er der højt til loftet. Du vil opleve, at vi sammen undersøger din praksis som psykolog og som menneske med stor åbenhed respekt. Ethvert menneskeliv er så uendeligt komplekst og nuanceret – ligeledes er vores måder at hjælpe andre på. Både vi og de mennesker vi møder i terapien, kan opleve at føle os isolerede med håbløshed eller andre vanskelige følelser. I supervisionen kan vi bryde denne isolerethed og være fælles om, at livet og vores arbejde som psykologer ikke er så nemt endda.

Hvad kan eksistentiel supervision?

Når vi bliver mere reflekterede omkring os selv, og hvordan vi forholder os, kan vi bedre skelne mellem, hvad der er vilkår ved tilværelsen, som vi må lære at acceptere, hvad der kan ændres – hvis vi kan finde modet – og ikke mindst, hvad der allerede er præcis som det skal være i vores liv. Eksistentiel supervision er ofte en rørende, humoristisk, provokerende og ligefrem vanedannende oplevelse. Det største problem med at starte i eksistentiel supervision er, at man risikerer aldrig at ville stoppe igen. Livet bliver ved med at overraske, forandring er uundgåelig og vi bliver derfor aldrig færdige med at forholde os til os selv og vores tilværelse. Heldigvis.

Eksistentiel fænomenologi som redskab i praksis

Både i terapien og supervisionen er den fænomenologiske undersøgelse mit måske vigtigste redskab. Den fordrer, at man stiller sig frem som “den anden” i relation til klienten – og fænomenologien taler direkte ind i Kierkegaards begreb om “Hjælpekunst”: “At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.” Fænomenologi kræver nysgerrighed og ydmyghed i mødet med den anden. Frem for at sætte mennesker i kasser og definere om de lider af det ene eller det andet, undersøges det i stedet, hvordan det er for den enkelte at være den, man er – og hvordan man oplever sig selv og andre.

Fænomenologien gør det tydeligt, at vi altid oplever fra et perspektiv. Vi kan aldrig være helt neutrale observatører. Dermed “farver” vi altid det, vi ser. Ved at skifte perspektiv forandrer vi dermed også det, vi forholder os til. Fænomenologien skaber konstant nye muligheder og åbninger, når vi som mennesker ellers har tendens til at stirre os blinde i et lukket perspektiv – på os selv, andre og på verden. På den måde kan den eksistentielle fænomenologi skabe en konstant dynamik og bevægelse i terapi og supervision. At undersøge et fænomen nærmere, forandrer det undersøgte og forandrer undersøgeren.


Min vej ind i eksistentiel psykologi, filsofi og supervision

Det har altid været naturligt for mig at betragte og forsøge at forstå, hvordan vi mennesker forholder os til os selv og vores omverden. Alligevel tog jeg den “hurtigste omvej” på 10 år som professionel musiker, inden jeg gjorde min uddannelse som psykolog færdig. Faktisk var det mine erfaringer som privat trommelærer, der gjorde det tydeligt for mig, at jeg ville arbejde med terapi og formidling. Jeg fandt stor værdi i at dele tid og rum med så mange forskellige mennesker på tomandshånd gennem flere år – at møde dem, hvor de var og følge dem i deres fortsatte udvikling som trommeslagere og som mennesker.

Der skulle endda endnu en omvej til, før jeg fandt mig til rette som psykolog – nemlig nogle forelæsninger uden for universitetet om “filosofien i psykologien”. På psykologistudiet havde jeg stiftet bekendtskab med narrativ terapi, psykodynamisk terapi, løsningsfokuseret terapi, kognitiv- og metakognitiv terapi. Fælles for tilgangene var, at jeg følte jeg skulle “have en hat på”, for at kunne praktisere dem. Det føltes som en kunstig intellektuel distance mellem klienten og mig. Efter introduktionen til filosofferne Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Buber og Sartre, åbnede min verden sig derimod. Jeg kunne med det samme mærke, at hér hører jeg hjemme. Det var som om jeg allerede kendte til det, de formulerede. De satte ord på noget, jeg endnu ikke havde haft ord for selv, men kunne mærke ræsonnerede dybt i mig. Jeg følte mig forstået – og vidste at den eksistentielle filosofi ville blive definerende for min videre færden som psykolog og som menneske. Sådan startede det – og sådan er det fortsat.

Hvor foregår supervisionen?

Supervisionen finder sted på Gammel Mønt 14, en fredelig gade tæt på Kongens Have i gåafstand til Nørreport, Strøget og Kongens Nytorv. Supervisionen kan også foregå som online videosamtaler, hvis du foretrækker det.

Hvordan kan du bestille tid?

Du kan nemt og hurtigt bestille en tid via vores online bookingsystem – bare tryk på knappen herunder:

Hvis bookingsystemet ikke loader, kan du genindlæse siden. Du kan også åbne bookingsystemet i et nyt vindue her.

Hvordan kan du kontakte mig?

Du er altid velkommen til at kontakte mig på mail: mail@psykolog-samtale.dk eller på telefon: 60 80 16 86, hvis du ønsker at bestille tid eller hvis du har spørgsmål. I tilfælde af, at jeg ikke tager telefonen, kan du sende en SMS eller lægge en besked med navn og telefonnummer, så vender jeg tilbage snarest muligt.


Jonas Bøyesen Jarlskov
Autoriseret Psykolog / Supervisor
60 80 16 86
mail@psykolog-samtale.dk
Skriv til mig her